Scorers
Ali Fasir
Maldives (MDV)
Midfielder
18
Asadhulla Abdhulla
Maziya
Striker
15
Hansley A.V Awilo
Valencia
Midfielder
6
M M Mohamed Seddik
Eagles
Defender
6
Ali Ashfaq
Maldives (MDV)
Striker
6
Omodu Godfrey West
Victory S.C
Midfielder
6
Mohamed Umair
Maziya
Defender
5
Angel Carrascosa Munoz
Valencia
Striker
5
Ismail Easa
Maziya
Striker
5
Keric Andrej
United Victory
Midfielder
5
Rafael Betim Mart
United Victory
Midfielder
4
Hassan Adham
Valencia
Striker
4
Ali Nafiu
TC Sports Club
Midfielder
4
Velichkov Velichko Mitkov
New Radiant
Midfielder
3
Shamveel Qasim (Bonda)
TC Sports Club
Midfielder
3
Naiz Hassan
Maldives (MDV)
Defender
3
Riste Naumov
Eagles
Striker
3
Amdaan Ali
Maziya
Midfielder
3
David Osagie Adeleke
BG Sports
Striker
3
Hamzath Mohamed
New Radiant
Striker
3
Izzath Abdul Baaree
New Radiant
Midfielder
3
Hassan Fairooz
Victory S.C
Midfielder
2
Mohamed Riswan
Victory S.C
Defender
2
Ahmed Imaz
Maziya
Goal Keeper
2
Assad Ali (Adey)
Maziya
Striker
2
Imran Nasheed
Eagles
Midfielder
2
Ahmed Rilwan
Valencia
Midfielder
2
Ibrahim Shafraz
United Victory
Striker
2
Ahmed Rizuwan
Eagles
Striker
2
Ahmed Rasheed
Maziya
Midfielder
2
Kingsley Elechi
BG Sports
Defender
2
Maissiat Anthony Philippe
Victory S.C
Striker
1
1
Vandelli Nicolas West
Victory S.C
Defender
1
Ahmed Nashid
Maziya
Midfielder
1
Rilwan Waheed
Victory S.C
Striker
1
Abdulla Sameehu Moosa
Eagles
Striker
1
Hussain Nihaan
Valencia
Midfielder
1
Ahmed Suhail
New Radiant
Midfielder
1
Hussain Shimaz (Koky)
United Victory
Striker
1
Ahmed Zaad
Eagles
Midfielder
1
Ahmed Niyaz
New Radiant
Midfielder
1
Ali Haisham
United Victory
Midfielder
1
Ibrahim Shiyam (Dhona)
BG Sports
Striker
1
Hussain Shuaib
United Victory
Defender
1
Hassan Raif Ahmed
Eagles
Midfielder
1
Daniel Philemon
BG Sports
Defender
1
Mohamed Muslih
New Radiant
Defender
1
Mohamed Sabiq
BG Sports
Midfielder
1
Hussain Lamman Ahmed
New Radiant
Midfielder
1
Kudus Omolade Kelani
TC Sports Club
Midfielder
1
Awoniyi Segun Micheal
New Radiant
Defender
1
1
Hussain Niyaz
Maldives (MDV)
Striker
1

Headlines